“MOSHI” จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ E-AGM อนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น

23 พฤษภาคม 2567

นาย วรภัทร โตธนะเกษม (แถวนั่งกลาง) ประธานกรรมการ นายสง่า บุญสงเคราะห์ (แถวยืนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MOSHI ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2566 ที่มีรายได้รวม 2,543.25 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 401.5 ล้านบาท นับเป็นการทำผลการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (New High) ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล งวดผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น และเตรียมจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นี้ ถือเป็นการตอบแทนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น MOSHI ทุกท่าน และพร้อมเดินหน้ารักษาการเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย ปักธงเป้าหมายรายได้ปี 2567 เติบโต 20% เตรียมขยายสาขาใหม่ต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต