“Let Us Be Parts of Your Everyday Life”

“เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นคุณภาพ สรรสร้างการออกแบบที่เป็นเลิศในราคาที่แข่งขันได้ และคงไว้ซึ่งความนิยมของผู้บริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ MOSHI เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้า”

Moshi Moshi มีทั้งหมด 131 สาขา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ 17 ก.พ. 2567)
มีสินค้ามากกว่า
22,000 รายการ
53 จังหวัด บนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
มีสินค้าผ่านช่องทาง ออนไลน์

ธุรกิจของเรา

Moshi Moshi พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน งานอดิเรก หรือ การพักผ่อนหย่อนใจ โดยเราคัดสรรสินค้าหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ ให้ทุกๆ วันของคุณ สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยสินค้ามากถึง 12 กลุ่ม

ของใช้ในบ้าน
เครื่องเขียน
กระเป๋า
ตุ๊กตา
เครื่องแต่งกาย
แฟชั่น
อุปกรณ์เสริมความงาม
เครื่องสำอาง
อุปกรณ์ไอที
ของเล่น
ขนม
อื่นๆ

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2566

สินทรัพย์รวม
3,643.02
ล้านบาท
รายได้จากการขาย
2,529.51
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
401.51
ล้านบาท

Revenue Breakdown 2566

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

06 มีนาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566
ดูทั้งหมด

ข่าวสารอัพเดต

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental Social and Governance)

#Say no to plastic bags
#แก้วน้ำที่ใช้ซ้ำได้
#ลดการใช้กล่องโฟมใส่อาการ