ไตรมาส 1
ม.ค. - มี.ค.
กุมภาพันธ์
ประกาศผลประกอบการประจำปี
มีนาคม
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี
ไตรมาส 2
เม.ย. - มิ.ย.
เมษายน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
พฤษภาคม
ประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1
มิถุนายน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1
ไตรมาส 3
ก.ค. - ก.ย.
สิงหาคม
ประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2
กันยายน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส 4
ต.ค. - ธ.ค.
พฤศจิกายน
ประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3
ธันวาคม
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

06
มี.ค.
2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566
25
เม.ย.
2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567
เวลา : 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2566
เวลา : 10.15 - 11.00 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
เวลา : 13.15 - 14.00 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
เวลา : 10.15 - 11.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566
เวลา : 10.00 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565
เวลา : 09.15 - 10.00 น.