Moshi Moshi พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน งานอดิเรก หรือ การพักผ่อนหย่อนใจ โดยเราคัดสรรสินค้าหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ ให้ทุกๆ วันของคุณ สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยสินค้ามากถึง 13 กลุ่ม

ของใช้ในบ้าน
เครื่องเขียน
กระเป๋า
ตุ๊กตา
เครื่องแต่งกาย
แฟชั่น
อุปกรณ์เสริมความงาม
เครื่องสำอาง
อุปกรณ์ไอที
ของเล่น
ขนม
สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง
อื่นๆ

การดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

เพิ่มขีดความสามารถและขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดสาขาครอบคลุม 60 จังหวัด ในปี 2567
มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ทันต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เสริมสร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และประสบการณ์ของลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน
ทำให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพิ่มยอดขายผ่านการตลาดที่มีประสิทธิผล
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุน ผ่านการพัฒนาสินค้าเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ