นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารนโยบาย
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารประกาศความเป็นส่วนตัว
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าหรือผู้มาติดต่อธุรกิจกับทางบริษัท
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัท
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานกล้องวงจรปิด
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิก

ช่องทางการขอใช้สิทธิ

ช่องทางการขอใช้สิทธิ
แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Request form)
ช่องทางสำหรับการขอใช้สิทธิสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แบบออนไลน์ (Data Subject Request via Google Form)