Moshi Moshi ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อการศึกษาสำหรับทีม BART LAB Rescue Robotics

01 July 2024

Moshi Moshi ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อการศึกษาสำหรับทีม BART LAB Rescue Robotics จากศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณพลอยนภัส บุญสงเคราะห์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 100,000 บาท ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยมีทางทีมคณะอาจารย์และตัวแทนจากทีม BART LAB Rescue Robotics เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อใช้สำหรับพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัยและเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2024 ณ เมืองไอนด์โฮเฟน ประเทศเนเธอร์แลนด์

โดยจุดประสงค์หลักของการแข่งขันนี้คือการผลักดันการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ของประชาคมโลก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทดสอบความสามารถของหุ่นยนต์ รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถละทักษะความเป็นเลิศของแต่ละทีม ด้วยเหตุนี้ ทาง BART LAB ได้พัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางด้านหุ่นยนต์ของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและเท่าทันระดับสากล ซึ่งในอดีตทางทีมมีประสบการณ์นำหุ่นยนต์ที่ได้พัฒนาเข้าไปช่วยในเหตุการณ์อาการยูเพลสกอน โดเทล ขนาค 6 ชั้นถล่ม โดยไปร่วมสำรวจค้นหาผู้ประสบภัยบริเวณถนนเลียบคลองหก หมู่ 2 ตำบลคลองหก อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทาง Moshi Moshi ขอส่งแรงใจให้ทางคณะอาจารย์ ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาและเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งนี้ ให้คว้ารางวัลกลับมาเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีจากฝีมือคนไทย และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง